Yogan och julens budskap

För femton år sedan, när jag började med yoga, visade min kropp och mitt sinne upp i stort sett vartenda stressymptom som fanns. Jag levde så i mitt huvud att jag inte kände vanliga kroppsfunktioner som hunger och törst ordentligt. Långsamt hjälpte yogan mig att hitta in i kroppen, lösa upp knutar och få igång flöden. Den gjorde mig mjuk och stark på en gång. Det tog mig ett halvår av daglig yoga bara att nå golvet med händerna, men jag gav inte upp. För yogan fick mig att må bra. Inte bara i kroppen. På köpet kom ett balanserat sinne och ett bättre fokus. Det hjälpte mig både i mitt yrke och som förälder. Men framförallt blev jag lycklig. Inifrån. Oberoende av vad som hände omkring mig.

Vad är det i yogan som ger allt det?

Yogan är så mycket mer än bara en träningsform. Den är ett filosofiskt system med en 6000-årig historia. Jag brukar tänka på yogan som en skattkarta till att bli en bättre människa. För det är något magiskt med dess enkla kombinationen av andning, fokus och rörelse. Verktyg vi alla har inom oss och kan använda utan utrustning. Var och när som helst. Jag ser det om och om igen i yogasalen. Hur yoga-ljuset lyser upp människor, hjälper dem att läka och få ro. Det är som om yogan hjälper dem att hitta sig själva.
Ordet yoga ger några ledtrådar. Yoga är Sanskrit och betyder att förenas, att samla ihop sinnets trådar, att uppnå det som tidigare var ouppnåeligt. Yogamästare brukar berätta historien om sjön där botten aldrig syns för att vinden hela tiden blåser upp vågor på ytan. Men när solen stillar vinden, blir sjöns yta alldeles klar och vi ser skatten längst ner på sjöns botten. På samma sätt hjälper yogan oss att stilla våra sinnen och se in i oss själva. Då kan vi se vad våra känslor gör med oss, lära oss skilja på en situation och vår reaktion på den. Plötsligt kan vi välja hur vi vill agera i kaos och konflikt – istället för att bara reagera kan vi lösa dem.
Yogan gör oss smidiga, starka och friska – på en gång som den för oss in i nuet och skänker oss medvetenhet. Inte konstigt att man talar om yoga som vår födslorätt, som en värdefull visdom vi alla behöver. Den ger oss fokus att se vad som behöver göras i varje situation. Problem och konflikter blir inte längre oöverstigliga. Vi får gåvan att utvecklas till människor vi ännu inte visste fanns inom oss. Nå vår fulla potential. Blir hela, börja göra gott och bidra till världen. Och där möts yogans och julens budskap. För ur detta, att göra gott mot alla i vår omgivning föds den lycka och värme vi kallar Jul.

God Jul önskar vi er alla!

 

Ma Steinsvik driver tillsammans med Anna Trane Mannayoga. Vid sidan om detta är de båda ledare i näringslivet samt flitigt anlitade föredragshållare och entreprenörer. De använder yogan i sin vardag för återhämtning, fokus och utveckling. I sina kurser och Workshops hjälper de andra ledare uppnå ett medvetet och värdestyrt ledarskap via yogan.


Categories: Yoga