”Yoga chitta vritti nirodha”, med yogan stillar vi våra sinnen skriver filosofen Patanjali. Det är också yoga för mig, flödande rörelse i takt med andning, sinne och själ. Rörelse som stillar. I en värld med högt tempo, många intryck och stort ansvar för oss som ledare, föräldrar och i samhället i stort.

Jag tog steget in i yogavärlden för 15 år sedan under en graviditet med mitt nyfödda barn bredvid mig på en pläd – en fantastisk upplevelse av rörelse, stillhet och ro. Yogan är sedan dess en viktig del av mitt liv.

Tillsammans med Ma Steinsvik ger jag främst klasser i Vinyasa Flow, dynamiska, flödande och harmoniska yogapass till musik. Vår hemmastudio är Elisabeth Welsh´s Yoga i Saltis, där vi ger klasser onsdagar och söndagar. Jag ger även klasser på NCC samt håller retreater och worshops i Sverige och på Mallorca.

Jag är certifierad yogalärare vid Yogayama Teacher Training med Anna Hultman och Sara Granström. Med yogan vill jag ge inspirerande rörelser som stillar sinnet.